Kaynak ikonu

Makale Past Continuous Tense Konu Anlatımı

Past Continuous Tense Geçmişte belirli bir zamanda devam etmekte olan olayları anlatmak için kullanılır. Genel yapısı şu şekildedir:

Subject+ (was, were) + Verb + -ing

Örnekler:


  • The man was singing.
  • I was resting in the garden when it started to rain.
  • While I was lying on the beach, she was sitting in the shade.
Kullanımı
Genel olarak geçmişte özel bir zamanda bir süre devam etmekte olan eylemleri ifade etmek için kullanılsa da bazı özel kullanımları da vardır. Past Continuous Tesne’in tüm kullanımlarını tek tek inceleyelim:

1. Geçmişte devam etmekte olan eylemler
Geçmişte belirli bir zamanda gerçekleşmekte olan eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Örnek: Peter was reading a book yesterday evening.

2. Aynı anda gerçekleşmekte olan iki olay
Geçmişte aynı anda gerçekleşmekte olan iki olayı ifade etmek için kullanılır. Olaylar birbirini etkilemez.

Örnek: Anne was writing a letter while Steve was reading the New York Times.

3. Simple Past Tense ile birlikte
Past Continuous Tense bir olay gerçekleşmekte iken başka bir olayın o olayı böldüğü durumları ifade etmek için de kullanılır. Devam etmekte olan olay Past Continuous, bölen olaysa Simple Past Tense ile ifade edilir.

Örnek: While we were sitting at the breakfast table, the telephone rang.

4. Geçmişte sürekli gerçekleşen sinir bozucu eylemler
Always, constantly, forever kelimemeleri ile birlikte, konuşmacıyı rahatsız eden eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Andrew was always coming late.

Yapısı
4. Examples

Olumlu
Past Continuous Tense ile olumlu cümle kurulurken özne+was/were + Ving yapısı kullanılır.

Uzun YapıKısaltılmış
I was playing football.mümkün değil
You were playing football.
He was playing football.
Olumsuz
Olumsuz cümle kurulurken was/were yardımcı fiillerine not eki getirilir.

Uzun HaliKısaltılmış Hali
I was not playing football.I wasn’t playing football.
You were not playing football.You weren’t playing football.
He was not playing football.He wasn’t playing football.
Soru
Soru cümlesi oluşturulurken ise was/were yardımcı fiilleri cümlenin başına getirilir.

Uzun YapıKısaltılmış Hali
Was I playing football?mümkün değil
Were you playing football?
Was he playing football?
İlgili İfadeler
Past Continuous Tense ile sık sık birlikte kullanılan ifadeler vardır. Şimdi onlara bir bakalım:

While
While “-yorken” anlamını veren bir bağlaçtır ve Simple Past Tense ile sık sık kullanılır. Genel olarak iki kullanımı vardır;

1. Aynı anda gerçekleşen iki olayı ifade ederken. While Ayşe was doing homework, I was washing the dishes. (Ayşe ödev yaparken ben bulaşıkları yıkıyordum.) Burada aynı anda gerçekleşmekte olan iki olay vardır.

2. Bir olay gerçekleşirken başka bir olayın onu bölmesi. While I was watching tv, Ali came. (Ben tv seyrederken Ali geldi.) Bu cümlede ise Alinin gelmesi benim tv izleme eylemimi bölmekte.

Not: Normalde While bağlacından sonra Past Continuous Tense gelmesi yaygındır ancak aynı anda gerçekleşen iki olayı anlatırken her iki cümle de Simple Past Tense’ten oluşabilir.

While Ali did homework, I washed the dishes.

Ayrıca, While, whereas ile birlikte karşılaştırma yapmak için de kullanılır. Bu kullanım için bağlaçlar kısmını ziyaret edin.
Yazar
Mebingilizce
Görüntüleme
85
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 Oylama 0 İnceleme
Üst