Kaynak ikonu

Makale Past Perfect Tense Konu Anlatımı

Past Perfect Tense Türkçede geçmişin geçmişi diyebiliriz. Genel olarak geçmişte gerçekleşen iki olaydan önce gerçekleşen olayı ifade etmek için kullanılır.

Subject + HAD + Verb (past participle form) Örnekler:

 • I had written the letter before you came home.
 • He admitted he had made a big mistake.
 • If she had studied hard, she would have passed the English language exam.
 • I wish I had been brave enough.
 • Mary looked as if she had not slept for 48 hours.
Kullanımı
1. Geçmişte olan iki olaydan önce gerçekleşeni anlatmak için
Past Perfect Tense genel olarak simple past tense ile birlikte kullanılır. Gerçekleşen iki olay vardır, önce gerçekleşen “Past Perfect”, sonra gerçekleşen ise “Simple Past Tense” ile ifade edilir.

Bu kullanımda şu zarflar ve edatlar sık sık kullanılır:

 • before
 • already
 • just
 • since
 • until
 • by the time
Örnekler:

 • Mary had read the book before she watched a film.
 • John had never been to London before we went there last year.
 • After I had cleaned my room, I went into my backyard.
Bilmekte fayda var:

Anadili İngilizce olan kişiler yukardaki durumlar için genellikle Past Perfect Tense yerine Simple Past Tense tercih ederler. Mesela;

“After I had washed my car, I went to fill up.” Yerine “After I washed my car, I went to fill up.” tercih ederler, çünkü zaten after ve before bağlaçları hangi olayın önce olduğunu belirtmektedir.

Diğer Kullanımları
1. If Clause Type 3: Past Perfect Tense If Clause Type 3 yapısında şart belirten cümlede kullanılır. Örnekler: If we had gone by taxi, we wouldn’t have been late. If Mary had studied harder, she would have passed the exam.

Bu yapı geçmişte gerçekleşmiş bir olayın tam tersini ifade ederken kullanılır. Yani bahsi geçen olay hiç gerçekleşmemiştir. Bu durumu anlatan şu yapılarla birlikte de Past Perfect kullanılır:

I wish, If only:

 • I wish I had fixed my umbrella. (but I didn’t)
 • If only I had known the answer to that question. (but I didn’t)
2. Reported Speech: Past Perfect Tense dolaylı anlatım cümlelerinde Simple Past Tense’in bir geçmişi yerine kullanılır.

 • Mary said she had already seen this film.
 • He asked if I had read Harry Potter.
Yapısı
Olumlu Cümleler – düzenli fiiller
Uzun YapıKısaltılmış Yapı
I had played handball.I’d played handball.
You had played handball.You’d played handball.
He had played handball.He’d played handball.
Olumlu Cümleler – düzensiz fiiller
Uzun YapıKısaltılmış Yapı
I had ridden the bike.I’d ridden the bike.
You had ridden the bike.You’d ridden the bike.
He had ridden the bike.He’d ridden the bike..
Olumsuz Cümleler – düzenli fiiller
Uzun YapıKısaltılmış Yapı
I had not played handball.I’d not played handball. I hadn’t played handball.
You had not played handball.You’d not played handball.You hadn’t played handball.
He had not played handball.He’d not played handball.He hadn’t played handball.
Olumsuz Cümleler – düzensiz fiiller
Uzun YapıKısaltılmış Yapı
I had not ridden the bike.I’d not ridden the bike. I hadn’t ridden the bike.
You had not ridden the bike.You’d not ridden the bike.You hadn’t ridden the bike
He had not ridden the bike.He’d not ridden the bike..He hadn’t ridden the bike
Soru Cümleleri – düzenli fiiller
Uzun YapıKısaltılmış Yapı
Had I played handball?There are no contracted forms.
Had you played handball?
Had he played handball?
Soru Cümleleri – düzensiz fiiller
Uzun YapıKısaltılmış Yapı
Had I ridden the bike?There are no contracted forms.
Had you ridden the bike?
Had he ridden the bike?
Yazar
Mebingilizce
Görüntüleme
94
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 Oylama 0 İnceleme
Üst