DYNED Study Score Artırma Önerileri

Mebingilizce

Yönetici
Yönetici
#1
DYNED Study Score Artırma Önerileri
1. Son iki haftadaki kaç değişik gün girip çalıştığınız önemlidir.
• Çalışma süreniz beş farklı günden fazlaysa +2 puan
• Çalışma süreniz sekiz farklı günden fazlaysa +3 puan alırsınız.
• Son iki haftada yeterli gün sayısı kadar girip çalışmazsanız -2 puan alırsınız.
2. Son iki haftadaki toplam çalışma süreniz önemlidir.
• Çalışma süreniz üç saatten fazla ise +2 puan
• Çalışma süreniz beş saatten fazla ise +3 puan alırsınız.
• Son iki haftadaki toplam çalışma süreniz yeterli değilse -2 puan alırısınız.
Eğer yukarıdaki bilgilere uygun olarak gün ve sürenizi ayarlarsanız çalışma durumunuzu gösteren “TUTOR” bölümünde şöyle ifadeler görürsünüz;
Son iki haftadaki çalışma sıklığı iyi. (Çalışılan Gün: 13)
Son iki haftadaki çalışma süresi iyi.
3. Duyduğunuz cümleye oranla tekrar tuşu kullanımınız ne kadar fazlaysa o kadar iyidir.
• Duyulan her cümle için en az iki kez tekrar tuşuna basarsanız +2 puan
• Duyulan her cümle için en az iki kez tekrar tuşuna basmazsanız -2 puan alırsınız
4. Duyulan her cümlede tekrar yapıldıktan sonra mikrofon ve kulaklık kullanımı önemlidir.
• Mikrofon ve kulaklık düzenli olarak kullanılırsa +2 puan
• Mikrofon ve kulaklık düzenli olarak kullanılmazsa -2 puan alırsınız.
Eğer yukarıdaki bilgilere uygun olarak tekrar yapar ve mikrofon-kulaklık kullanırsanız, çalışma durumunuzu gösteren “TUTOR” bölümünde şöyle ifadeler görürsünüz;
Tekrar düğmesini doğru kullanıyor.
Duyulan cümle sayısı ile kıyaslandığında yeterli sayıda ses kaydı yapıyor.
5. Anlama alıştırmalarında başarı düzeyi önemlidir. Anlama alıştırmalarında;
• Sorulara ilk seferde doğru cevap verirseniz; + 2
• Soruların % 75 ine ve daha fazlasına yanlış cevap verir ya da cevap vermezseniz – 2 puan alırsınız.
Eğer yukarıdaki bilgilere uygun olarak çalışırsanız, çalışma durumunuzu gösteren “TUTOR” bölümünde şu ifadeyi görürsünüz;
Anlama alıştırmalarında başarılı.
6. Her iki ünite sonunda üniteleri ne kadar çok çalıştığınızı ölçmek için kullanılan “Mastery Test”sonuçları önemlidir.
• Eğer “Mastery Test” sonuçlarınız 85 puan veya daha üzeriyse + 2 puan alırsınız.
!!! Mastery Test notunuzu artırmak için aynı sınava birden çok kez girebilirsiniz. !!!
Eğer yukarıdaki bilgilere uygun olarak çalışırsanız, çalışma durumunuzu gösteren “TUTOR” bölümünde şu ifadeyi görürsünüz;
Beceri Sınavı notları iyi.
7. İngilizce altyazı desteği ve Türkçe çeviri desteği kullanırsanız -2 puan alırsınız.
DYNED Study Score Artırma Önerileri kısa sürede olacak başarı değildir, puanların yükselmesi için sürekliliğe ve zamana ihtiyaç vardır.